Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ναυτιλία

παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακές εταιρίες

Η INSULA WORKS για περισσότερο από μισό αιώνα δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή υπηρεσιών σε πολλές ναυτιλιακές εταιρίες πραγματοποιώντας πλήθος επισκευών και άλλων εργασιών, ενδεικτικά:

Επισκευή και Συντήρηση Γεννητριών – εγκατάσταση, αναπεριέλιξη, μετρήσεις, δοκιμές και ρυθμίσεις, εγκαταστάσεις μηχανοστασίου και βοηθητικού εξοπλισμού.

Επισκευή και Συντήρηση Κινητήρων κάθε είδους και ισχύος (π.χ. bow thrusters, fan motors, compressors κ.ά.).

Εργασίες Ηλεκτρολογικών Πινάκων – μελέτη και σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επισκευές, δοκιμές διακοπτών φορτίου, ηλεκτρικές μετρήσεις και προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Επιθεωρήσεις και Τεχνική Υποστήριξη, με μετρήσεις και δοκιμές (π.χ. megger tests),τεχνικές αναφορές και εκθέσεις που απαιτούνται.

Με το εξαιρετικά έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας και την αποκλειστική χρήση πιστοποιημένων ανταλλακτικών marine type, εξασφαλίζουμε και παρέχουμε: αξιοπιστία, ταχύτητα, ευελιξία και ασφάλεια.

Για όλους αυτούς τους λόγους μικρές και μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως έχουν επιλέξει την INSULA WORKS ως σταθερό συνεργάτη για πολλές δεκαετίες.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε 24ωρη βάση – 365 ημέρες / έτος – σε όλο τον κόσμο.