Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αυτόματοι ρυθμιστές τάσης (AVR)

Αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR)

Ένας αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR) είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε γεννήτριες με σκοπό την αυτόματη ρύθμιση της τάσης, πράγμα που σημαίνει ότι μετατρέπει τα επίπεδα κυμαινόμενης τάσης σε σταθερά επίπεδα τάσης. Οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης (AVR) λειτουργούν σταθεροποιώντας την τάση εξόδου των γεννητριών σε μεταβλητά φορτία, αλλά μπορούν επίσης να διαιρέσουν το αντιδραστικό φορτίο μεταξύ των γεννητριών που λειτουργούν παράλληλα (πτώση τάσης) και βοηθούν τη γεννήτρια να ανταποκριθεί στις υπερφορτώσεις.

Θέτοντας το όσο το δυνατόν πιο απλά – οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης (AVR) λαμβάνουν συνεχώς εύρος μεταβλητών τάσεων εισόδου και διατηρούν μια σταθερή έξοδο σε μια σταθερή τάση.

Γιατί οι Αυτόματοι Ρυθμιστές Τάσης (AVR) είναι σημαντικοί για τις Γεννήτριες;

Οι μη ρυθμιζόμενες γεννήτριες, οι οποίες είναι γεννήτριες χωρίς αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR), γενικά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ισχύος για κάθε κομμάτι εξοπλισμού ή συσκευών που συνδέονται με τη γεννήτρια. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένες μη ρυθμιζόμενες γεννήτριες δεν μπορούν να ελέγξουν ή να ρυθμίσουν την τάση, επομένως η τάση του τερματικού θα συνεχίσει πάντα να μειώνεται καθώς οι απαιτήσεις φορτίου συνεχίζουν να αυξάνονται.

Εάν η τάση μιας γεννήτριας δεν διατηρείται με σταθερό ρυθμό, η συνολική απόδοση της γεννήτριας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και τυχόν βοηθητικά προγράμματα, εξοπλισμός ή μηχανήματα που τροφοδοτούνται από τη γεννήτρια μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από τη μη ρυθμιζόμενη γεννήτρια.

Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR) συσχετίζεται άμεσα με την απόδοση και τη μακροζωία της γεννήτριας σας, καθώς και με τα στοιχεία στα οποία η γεννήτρια παρέχει ισχύ και διασφαλίζει ότι η έξοδος τάσης που παραδίδεται θα είναι συνεπής στο ρεύμα φορτίου της ακόμα και αν υπάρξουν διακυμάνσεις στο παρασκήνιο.
Αυτό βοηθά στον μετριασμό και ακόμη και στην εξάλειψη ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν διακυμάνσεις σε συσκευές, μηχανήματα, συσκευές και εξοπλισμό.

Ποιες είναι οι λειτουργίες ενός αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR);

Η πιο σημαντική λειτουργία των αυτόματων ρυθμιστών τάσης (AVRs) είναι να ελέγχει αυτόματα την τάση της γεννήτριας και να διατηρεί την έξοδο σταθερή στο κατάλληλο εύρος στάθμης τάσης για τη γεννήτρια σας, ανεξάρτητα από το ρεύμα που αντλείται από το φορτίο.

Τα AVR όχι μόνο βοηθούν στη ρύθμιση των τάσεων σε ασφαλή επίπεδα, αλλά μπορούν επίσης να παρέχουν προστασία από υπερτάσεις και υπερφόρτωση της γεννήτριας. Όπως αναφέρθηκε, οι αυτοματοποιημένοι ρυθμιστές τάσης (AVR) βοηθούν επίσης τη γεννήτρια να ανταποκρίνεται και να χειρίζεται τις υπερφορτώσεις για να αποτρέψει βραχυκύκλωμα και μπορεί επίσης να διαιρέσει το άεργο φορτίο μεταξύ των γεννητριών που λειτουργούν παράλληλα.

Η Insula Works μπορεί να σας προμηθεύσει και να τοποθετήσει AVR Ελληνικών και ξένων οίκων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μη διστάσετε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας μας με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες και η ομάδα πωλήσεών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.