Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συντήρηση – Επισκευή Γεννητριών και Ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ)

Στην Insula works παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατά τη συντήρηση – επισκευή γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ). Προτεραιότητα μας είναι η άριστη τεχνική υποστήριξη κατά τη συντήρηση γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ).
Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας, εκπαίδευεται και ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τη συντήρηση – επισκευή γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ),παρέχοντας την εμπειρία την ασφάλεια και τη γνώση στους συνεργάτες μας, φροντίζοντας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συντήρηση Ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ) και Γεννητριών

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και ηλεκτροκινητήρων (μοτερ), η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή
λειτουργία τους και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους.

Με τον όρο συντήρηση εννοούμε πάντα την προληπτική συντήρηση η οποία αποτελεί ένα σύνολο περιοδικά επαναλαμβανόμενων
εργασιών – ελέγχων – ρυθμίσεων που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των βλαβών και όχι απλώς την επισκευή αυτών.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση των γεννητριών και των ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

Με την επιθεώρηση της γεννήτριας και του ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) ανά διάφορα χρονικά διαστήματα, θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον και να διορθώσετε τυχόν υπάρχοντα προβλήματα προτού αυξηθούν και με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσετε χρήματα μακροπρόθεσμα και πολύτιμο χρόνο.

Το είδος των εργασιών συντήρησης της γεννήτριας και του ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) προκύπτει από τις ώρες λειτουργίας της. Έτσι για ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτροκινητήρες (μοτέρ) συνεχούς λειτουργίας το πρόγραμμα συντήρησης θα είναι αρκετά τακτικό και θα προκύπτει από τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ για γεννήτριες και ηλεκτροκινητήρες (μοτέρ) λειτουργίας stand by το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι μια γενική συντήρηση το χρόνο στη γεννήτρια και τον ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) και τακτικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας.

Άλλες παράμετροι που καθορίζουν τη συχνότητα ελέγχου καλής λειτουργίας των γεννητριών και των ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ) είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος όπου λειτουργεί η ηλεκτρογεννήτρια καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Επισκευή Ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ) και Γεννητριών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μερική ή και ολική επισκευή παντός τύπου γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ).

H χρόνια εμπειρία μας,μας δίνει την δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στην επισκευή βλαβών της εγκατάστασης σας.
Διαθέτουμε οργανωμένο τμήμα επισκευών γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ), καθώς συχνά παρουσιάζονται βλάβες λόγω μη σωστής συντήρησής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν έχουν καταπονηθεί κατά τη χρήση τους ή όταν η χρήση τους δεν συμφωνεί με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Είτε πρόκειται για προγραμματισμένη επισκευή είτε για μια έκτακτη βλάβη, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Insula works επεμβαίνουν άμεσα και μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των παραπάνω περιπτώσεων με άριστα αποτελέσματα.


Για κάθε βλάβη, το τεχνικό προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας για να καλύψει κάθε απαίτηση γύρω από την εγκατάσταση σας 24 ώρες/7 ημέρες. Επικοινωνείστε μαζί μας.