Ελληνικά English
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Συντήρηση

 

Η συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που στοχεύουν:

- Στη διατήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα. 

- Στη βελτίωση του με ανασκευές ή προσθήκες, οι οποίες κοστίζουν πολύ λιγότερο από πιθανές αντικαταστάσεις.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σ' έναν προγραμματισμό της συντήρησης, είναι ο καθορισμός στόχων, δηλ. σε τι αποβλέπουμε βάζοντας ένα πρόγραμμα, πως θα μετράμε τα αποτελέσματα, με ποιούς τρόπους θα βελτιώνουμε και θα αναπροσαρμόζουμε το σύστημα κ.λπ.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από την απόφαση, τα μέσα που θα διατεθούν, τη μελέτη και κατανόηση του τι περιμένουμε από την εφαρμογή του προγράμματος.  

Κύρια συστήματα συντήρησης είναι: 

­-Η βελτιωτική. Σκοπός της είναι η μείωση ή η εξάλειψη των βλαβών που οφείλονται κύρια στις συνθήκες λειτουργίας.

­-Η προληπτική. Είναι πρόγραμμα συστηματικών ελέγχων λειτουργίας, εξαρτημάτων, συγκροτημάτων, η συστημάτων και με βάση αυτά, η εκπόνηση μελετών διάγνωσης, πρόβλεψης, πρόγνωσης και αποκατάστασης. 

­-Η επισκευαστική. Δεν αποτελεί σύστημα. Καταλαμβάνει όμως σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο μέρος της συντήρησης.  

Επισκευές πάντοτε χρειάζονται, θα πρέπει όμως αυτές να είναι αποτέλεσμα ευρύτερου προγραμματισμού και όχι απλά επισκευές ζημιών και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών απρογραμμάτιστα.

 Η προληπτική συντήρηση είναι το πρόγραμμα του συστηματικού ελέγχου και εξυπηρέτησης του παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οργανωτικά και λειτουργικά είναι ανεξάρτητη από τις οποιεσδήποτε διαδικασίες συντήρησης που ακολουθούνται στο εκάστοτε μηχανοστάσιο, εργοστάσιο κτλ.